KATINAT TRANG QUANG KHAI

Project: Katinat Tran Quang Khai.
Location: 2 Nguyen Huu Cau ST, Tan Dinh Ward, District 1, Vietnam.
Lead Architect: Doan Si Nguyen.
Design Team: Tran Son Lam, Tong Thao, Vo Hoang Vu, Nguyen Hoang Trang.
Visual Images: Le Ha Quang Huy.
Investor: Katinat Saigon Kafe.
Photographs: Dung Huynh.