KATINAT DANG VAN BI

Project: Katinat Dang Van Bi.
Location: 168 Dang Van Bi St, Binh Tho, Thu Duc, Vietnam.
Lead Architect: Doan Si Nguyen.
Design Team: Tran Son Lam, Nguyen Khanh Long, Tong Thao.
Visual Images: Le Ha Quang Huy.
Investor: Katinat Saigon Kafe.
Photographs: Dung Huynh.