FURAWA GARDEN

Project: Furawa Garden
Location: Da Lat, Vietnam.
Lead Architect: Doan Si Nguyen.
Design Team: Vo Thanh Phat, Nguyen Quang Tuong, Nguyen Khanh Long, Ho Gia Bao.