303 – nhà có chiều dài bằng mười lần chiều rộng | 2020

Location : Tan Binh, HCMC, VN.
Area : 90 m2
Architects in charge : Đoàn Sĩ Nguyên, Võ Thành Phát.
Construction coordinators: Nguyễn Hiền Triển, Nguyễn Hoàng Phi.
Photograph : Quang Trần.

Nhà phố là hình thái cư trú tiêu biểu ở đô thị Saigon. Đây là một trong những thể loại mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc trong quá trình làm nghề. Ở dự án lần này, có đôi điều đặc biệt. Chúng tôi nhận được từ chủ đầu tư một khu đất, có mặt tiếp xúc trực tiếp với trục đường chính của quận Tân Bình. Với chiều dài đặc biệt, chúng tôi quyết định giải quyết theo phương pháp layering trong bố cục công năng, nhằm phân lớp không gian và giảm thiểu tiếng ồn triệt để từ bên ngoài. Để phản biện về việc sử dụng kết cấu thường dùng và tiêu chí cắt giảm bê tông trong công trình, chúng tôi đề xuất một phương án mới trong kết cấu. Một việc làm trước đây thường được chủ đầu tư bác bỏ ngay từ lần trình bày đầu tiên.

Không khí chúng tôi muốn mang lại trong công trình lần này là một khoang hành khách máy bay, được đặt để nhẹ nhàng trong lòng đô thị.